taustajokukuva

Hallitus

aisha ja muut kuva

Furaha ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat:

• Aija Saari - puheenjohtaja
• Anne Depner - rahastonhoitaja
• Anni Jyrinki - varapuheenjohtaja
• Hanna Kauko - viestintä
• Saija Hamara - jäsenrekisteriasiat

Hallituksen tehtävät:

Yhdistyksen hallitus saa valtansa ja vastuunsa yhdistyksen kokoukselta. Hallituksen tehtävänä on:

- Valmistella yhdistyksen kokoukset: ottaa vastaan ja valmistella jäsenten aloitteet sekä omat aloitteet
- Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset: toteuttaa toimintasuunnitelmassa olevia tehtäviä ja muita päätöksiä
- Toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosittaiset tehtävät
- Edustaa yhdistystä ulospäin: olla näkyvillä, ottaa kantaa, solmia suhteita ja valvoa jäsenistön etua
- Hoitaa yhdistyksen taloutta ja muita juoksevia asioita: järjestön arjen ja hallinnon pyörittäminen
- Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenrekisterin ylläpito sekä kaikki lain edellyttämien jäsenasioiden hoitaminen
- Reagoida muutoksiin ja olla aloitteellinen yhdistyksen toiminnan kehittäjä: koska yhdistyksen kokousta ei käytännön syistä voida kutsua koolle jatkuvasti tilanteiden muuttuessa, jää muutoksiin reagointi hallituksen vastuulle

Hallituksella on myös työnsä kautta vahva näkemys yhdistyksen tilanteesta ja suunnasta, joten siltä odotetaan myös kehittämisaloitteita.